Thủ tục Visa định cư, Du lịch, Du học

Các loại visa và diện định cư Mỹ là gì?

Theo Luật Di dân Mỹ, Visa định cư Mỹ bao gồm 5 loại sau:

 • Các thành viên trực hệ
 • Các thành viên gia đình
 • Visa làm việc
 • Visa dành cho người trúng thưởng
 • Visa Trẻ lai

I - Visa định cư Mỹ dành cho thành viên trực hệ

Theo Luật Di dân Mỹ, Visa được cấp hàng năm sẽ không bắt buộc về số lượng cho các loại Visa diện này. Chúng tôi sẽ liệt kê những Visa dành cho thành viên trực hệ của công dân Mỹ để bạn có thể hiểu rõ hơn:

· IR1/CR1: Vợ/chồng của công dân Mỹ.

· IR2/CR2: Con đẻ hay con riêng của vợ/chồng công dân Mỹ, con còn độc thân, dưới 21 tuổi.

· IR3: Con nuôi của công dân Mỹ

· IR4: Con nuôi của công dân Mỹ (được nhận nuôi ở Mỹ)

· IR5: Cha/mẹ đẻ hay cha/mẹ kế của công dân Mỹ

· K1: Hôn phu (thê) của công dân Mỹ.

· K3: Vợ/chồng và con riêng của vợ/chồng công dân Mỹ

II - Visa dành cho thành viên gia đình

Đối với các thành viên trong gia đình của công dân Mỹ và của Thường Trú Nhân, cũng sẽ có những Visa dành riêng. Tuy nhiên số lượng Visa cấp cho các loại này lại bị giới hạn hàng năm. Hồ sơ được giải quyết căn cứ vào thứ tự ngày mở hồ sơ tại Sở Di Trú Mỹ. Ngày mở hồ sơ được gọi là ngày ưu tiên. Để xem ngày ưu tiên hiện đến lượt giải quyết hồ sơ, bạn hãy xem trên trang web của Bộ Ngoại Giao Mỹ nhé.

· F1: Con độc thân của công dân Mỹ.

· F2A: Vợ/chồng và con độc thân dưới 21 tuổi của Thường Trú Nhân.

· V: Visa không định cư cho vợ/chồng và con độc thân dưới 21 tuổi của Thường Trú Nhân để đến Mỹ chờ giải quyết hồ sơ bảo lãnh định cư F2A.

· F2B: Con độc thân trên 21 tuổi của Thường Trú Nhân.

· F3: Con đã kết hôn của công dân Mỹ.

· F4: Anh, chị, em của công dân Mỹ

III - Visa định cư Mỹ diện làm việc

Đối với Visa này, công ty bảo lãnh ở Mỹ cần có một yêu cầu công việc đặc biệt để xin bảo lãnh đương đơn sang định cư tại Mỹ. Visa làm việc bao gồm 5 loại. Bạn có thể cần phải có chứng nhận của Bộ Lao Động Mỹ và một hồ sơ bảo lãnh được mở tại Sở Di Trú Mỹ để đương đơn xin Visa làm việc.

· E1: Nhân viên thuộc diện ưu tiên.

· E2: Chuyên viên có bằng cấp cao.

· E3: Công nhân có tay nghề.

· E4: Định cư theo loại Visa đặc biệt.

· E5: Định cư thông qua đầu tư.

IV - Visa định cư Mỹ dành cho người trúng thưởng

Nếu bạn tham gia chương trình visa trúng thưởng DV-2012 sẽ không nhận được thư thông báo từ Chính phủ Mỹ mà phải kiểm tra tình trạng hồ sơ của mình trên mạng an ninh trực tuyến. Để biết thông tin chung về visa đi Mỹ theo chương trình trúng thưởng (Diversity visa), bạn hãy xem trên website của Bộ Ngoại Giao Mỹ nhé. Kiểm tra tình trạng hồ sơ Chương trình định cư theo dạng trúng thưởng chỉ được cung cấp qua hệ thống trực tuyến an toàn của Bộ Ngoại Giao. Tuy nhiên cũng xảy ra những thông tin giả mạo có liên quan đến Visa trúng thưởng, bạn xem trên website của Bộ Ngoại Giao Mỹ để phòng tránh. Lưu ý: Công dân Việt Nam không có tiêu chuẩn được cấp Visa trúng thưởng DV-2012.

V - Visa Trẻ Lai

Theo Luật di dân Mỹ, Trẻ Lai “là người được sinh ra tại Việt Nam sau ngày 1 tháng 1 năm 1962 và trước ngày 1 tháng 1 năm 1976 có cha là Công dân Mỹ.”

* Để hiểu rõ hơn, tôi sẽ chú thích thêm về các loại Visa dưới đây:

· IR1/CR1: Người vợ/chồng đã kết hôn hợp pháp với công dân Mỹ. Do đó, hồ sơ bảo lãnh chỉ được mở sau khi có giấy chứng nhận kết hôn (hôn thú). Người bảo lãnh phải từ 18 tuổi trở lên và có tình trạng lưu trú ở Mỹ.

· IR2/CR2: Con đẻ hay con riêng của vợ/chồng công dân Mỹ, con còn độc thân, dưới 21 tuổi.

- Con riêng chỉ đủ điều kiện xin định cư nếu cuộc hôn nhân của cha/mẹ với người bảo lãnh được thiết lập trước khi người con riêng được 18 tuổi.

- Mỗi đương đơn xin định cư phải được mở một hồ sơ bảo lãnh riêng.

- Hồ sơ bảo lãnh không có đương đơn đi kèm.

IR5: Cha/mẹ đẻ hay cha/mẹ kế của công dân Mỹ.

- Công dân Mỹ bảo lãnh hồ sơ phải từ 21 tuổi trở lên.

- Cha/mẹ kế chỉ đủ điều kiện xin định cư khi cuộc hôn nhân của họ với cha/mẹ của người bảo lãnh được thiết lập trước khi người bảo lãnh được 18 tuổi.

- Nếu đã được xin làm con nuôi hợp pháp, người bảo lãnh có thể không bảo lãnh được cho cha/mẹ đẻ.

- Mỗi đương đơn xin định cư phải có một hồ sơ bảo lãnh riêng.

· K-1: Hôn phu (thê) của công dân Mỹ. Công dân Mỹ có thể nộp đơn xin bảo lãnh cho hôn phu (thê) nếu:

- Cả hai đều có tình trạng hợp pháp để kết hôn;

- Đương đơn phải kết hôn với người bảo lãnh trong vòng 90 ngày kể từ ngày người hôn phu (thê) đến Mỹ với Visa hôn phu (thê);

- Người hôn phu (thê) sẽ chuyển sang tình trạng lưu trú lâu dài ở Mỹ sau khi kết hôn với người bảo lãnh;

- Người bảo lãnh và hôn phu (thê) phải gặp gỡ trực tiếp trong vòng 2 hai năm vừa qua.

- Con riêng còn độc thân, dưới 21 tuổi của hôn phu (thê) Công dân Mỹ có thể xin Visa K-2 theo hồ sơ bảo lãnh K-1. Tên của (những) người con đó phải được ghi trong hồ sơ bảo lãnh.

- Con của người hôn phu (thê) Công dân Mỹ (K-2) có thể đi cùng với cha/mẹ (K-1) hay đi theo sau trong vòng một năm kể từ ngày cha/mẹ (K-1) được cấp Visa.

· K-3: Loại Visa dành cho vợ/chồng của Công dân Mỹ. Trước tiên, người bảo lãnh cần mở một hồ sơ bảo lãnh định cư (Mẫu đơn I-130) cho mỗi đương đơn, sau đó mới mở thêm một hồ sơ bảo lãnh K-3 (Mẫu đơn I-129F) cho vợ/chồng và con độc thân, dưới 21 tuổi của K-3.

- Đương đơn sẽ xin Visa K-3, và Visa phải được cấp tại nước mà người bảo lãnh kết hôn với đương đơn xin Visa

- Con của K-3 có thể đến Mỹ bằng Visa K-4 với điều kiện đương đơn chính đã có Visa K-3 hay đang giữ tình trạng K-3.

- Không cần phải mở riêng một hồ sơ bảo lãnh (Mẫu đơn I-129F) cho con. Người con có thể cùng hồ sơ với đương đơn chính của hồ sơ bảo lãnh K-3.

· F1: Con còn độc thân của công dân Mỹ (bao gồm cả người phụ thuộc là con độc thân, dưới 21 tuổi nếu có). Đương đơn loại Visa này phải giữ tình trạng độc thân. Nếu như đương đơn kết hôn, loại Visa sẽ chuyển thành diện F3 (Con đã kết hôn của công dân Mỹ).

· F2A: Vợ/chồng và con độc thân, dưới 21 tuổi của Thường Trú Nhân. Hồ sơ bảo lãnh có thể bao gồm vợ/chồng và con của Thường Trú Nhân. Tuy nhiên, khi người bảo lãnh nhập tịch Mỹ, mỗi người con sẽ cần có một hồ sơ riêng. Khi nhập quốc tịch, người bảo lãnh cần gởi bằng chứng nhập tịch của mình đến Trung tâm Visa Quốc gia (NVC) hay Lãnh sự quán.

· V: Vợ/chồng và con độc thân, dưới 21 tuổi của Thường Trú Nhân có thể xin Visa diện V với các điều kiện sau: - Hồ sơ bảo lãnh định cư (mẫu I-130) được mở trước hay vào ngày 21 tháng 12 năm 2000.

- Hồ sơ bảo lãnh mở đã được 3 năm trở lên;

- Hồ sơ chưa đến lượt giải quyết;

- Đương đơn chưa được phỏng vấn hay chưa được xếp lịch phỏng vấn xin Visa định cư;

- Hồ sơ bảo lãnh chưa được chuyển đến Đại sứ/Lãnh sự quán Mỹ;

- Đương đơn hội đủ điều kiện để xin Visa định cư.

· F2B: Con độc thân, trên 21 tuổi của Thường Trú Nhân (bao gồm cả người phụ thuộc là con độc thân, dưới 21 tuổi , nếu có). Lưu ý, hồ sơ bảo lãnh sẽ không còn hiệu lực nếu như đương đơn kết hôn trước ngày người bảo lãnh nhập tịch Mỹ.

· F3: Con đã có gia đình của công dân Mỹ . Vợ/chồng và con độc thân dưới 21 tuổi của đương đơn được xin Visa định cư theo hồ sơ bảo lãnh của đương đơn.

· F4: Anh, chị, em của công dân Mỹ.

- Người bảo lãnh (công dân Mỹ) phải từ 21 tuổi trở lên.

- Vợ/chồng và con độc thân dưới 21 tuổi của đương đơn được xin Visa định cư theo hồ sơ bảo lãnh của đương đơn.

Như vậy nếu gia đình bạn có người thân ruột thịt như ông bà cô chú bác ruột thì có thể làm theo diện F4. Còn bạn còn trẻ có thể nghĩ tới du học và cống hiến. Còn nếu gia đình bạn có điều kiện về tài chính có thể nghĩ tới diện đầu tư MB5 để cả nhà cùng sang Mỹ.

Định cư Mỹ diện du học

Mỗi năm có hàng ngàn sinh viên nước ngoài sang Hoa Kỳ để học tập tại rất nhiều trường Đại học khác nhau cùng các chương trình đào tạo trên khắp nước Mỹ. Nếu các chương trình học thuật đang là mục tiêu của bạn thì Visa du học sẽ là chiếc vé của bạn đến Hoa Kỳ.

Các visa dành cho những ai muốn du học tại Mỹ:

1/ Visa Du Học F-1

Điều kiện để cấp visa F-1:

 • Sinh viên phải được ghi danh vào chương trình đào tạo học thuật, chương trình đào tạo ngôn ngữ, hoặc chương trình đào tạo nghề ;
 • Trường Cao đẳng-Đại học mà sinh viên xin nhập học phải được chứng nhận bởi Sở Nhập tịch và Di Trú Hoa Kỳ (USCIS);
 • Sinh viên phải tham gia vào chương trình học toàn thời gian tại trường;
 • Trình độ Anh ngữ của sinh phiên phải thông thạo hoặc được nhận vào chương trình dự bị tiếng Anh ;
 • Sinh viên phải có nguồn hỗ trợ tài chính đầy đủ trong suốt quá trình học được ước tính ; và
 • Sinh viên phải duy trì trường trú bên ngoài nước Mỹ và không dự định định cư tại Hoa Kỳ.

2/ Visa Du Học Nghề M-1

Điều kiện để cấp visa M-1:

 • Sinh viên phải đăng ký vào chương trình Đào tạo nghề hoặc ‘ngoài học thuật’ ;
 • Trường sinh viên nộp đơn xin nhập học phải được chứng nhận bởi Sở Nhập tịch và Di Trú Hoa Kỳ (USCIS) ;
 • Sinh viên phải ghi danh vào chương trình toàn thời gian tại trường ;
 • Trình độ Anh ngữ của sinh phiên phải thông thạo hoặc được nhận vào chương trình dự bị tiếng Anh ;
 • Sinh viên phải có nguồn hỗ trợ tài chính đầy đủ trong suốt quá trình học được đề ước tính; và
 • Sinh viên phải duy trì trường trú bên ngoài nước Mỹ.

3/ Visa J-1 Trao đổi khách mời

Visa J-1 dành cho chương trình “Trao Đổi Khách Mời” bao gồm:

 • Học sinh trung học và sinh viên ̣đại học, bao gồm sinh viên đang học cao học;
 • Thực tập sinh các ngành kinh doanh;
 • Các chương trình huấn luyện ngành hàng không;
 • Giáo viên tiểu học và trung học;
 • Giáo sư đại học;
 • Học giả nghiên cứu;
 • Chuyên viên/ Thực tập ngành Y tế tham gia khóa huấn luyện tại Hoa Kỳ;
 • Chuyên gia;
 • Khách mời với mục đích du lịch, tham quan, tư vấn, nghiên cứu, đào tạo, trao đổi, trình bày kiến thức và kỹ năng đặc biệt, hoặc tham gia các chương trình trao đổi văn hóa;
 • Hướng dẫn viên cắm trại;
 • Giúp việc và chăm sóc giáo dục (thanh thiếu niên được đặt với gia đình Mỹ tại Hoa Kỳ để giúp việc, chăm sóc giáo dục và trẻ em)
 • Hướng dẫn viên cắm trại;

Định cư Mỹ diện Thăm thân – Du lịch – Công tác

Visa Thăm thân – Du lịch – Công tác được liệt kê vào loại visa không di trú dành cho người nước ngoài dự định đến Hoa Kỳ với những lý do liên quan đến hoạt động công tác, du lịch ngắn hạn.

Các loại visa Du lịch – Công tác:

1/ Visa B1 – Định cư Mỹ theo diện công tác ngắn hạn

Những ai sẽ cần đến Visa B-1?

 • Các cá nhân dự định tham gia những hội nghị về khoa học, giáo dục, chuyên môn, kinh tế hoặc tôn giáo, hội nghị, hội thảo.
 • Các cá nhân đang dự định làm việc cho các dự án cụ thể tại Hoa Kỳ và được trả lương bởi chủ doanh nghiệp người nước ngoài; các chuyên gia kinh tế dự định tham gia vào các hoạt động thương mại ( không phải lao động hay làm việc lâu dài), như thương thảo hợp đồng hoặc hoạt động tư vấn với các đối tác kinh doanh.
 • Các cá nhân dự định các chương trình nghiên cứu độc lập, thực hiện nghiên cứu thị trường hoặc các hoạt động tương tự khác.
 • Các doanh nhân, dự định tham gia các hoạt động khảo sát, đầu tư mở chi nhánh tập đoàn nước ngoài tại Hoa Kỳ, nhưng không thể lưu lại Hoa Kỳ để quản lý công việc kinh doanh.
 • Các trợ lý cá nhân hoặc địa phương đến Mỹ cùng với một chủ doanh nghiệp là công dân Mỹ hoặc chủ doanh nghiệp người nước ngoài diện Visa không di trú B, E, F, H, I, J, L, M, O, P, R, hoặc TN.
 • Chuyên viên kỹ thuật có nhu cầu vận hành mạng lưới thiết bị dưới hình thức hợp đồng mua bán, hoặc cung cấp các dịch cụ hậu mãi.
 • Các doanh nhân cần tham gia các cuộc họp, là thành viên Ban Hội đồng Quản trị (BOD) của những tập đoàn Hoa Kỳ.
 • Các cá nhân mong muốn quan sát các hoạt động kinh doanh, chuyên môn, hoặc đào tạo nghề miễn là không thuộc vào các hoạt động “trực tiếp”
 • Các vận động viên chuyên nghiệp cần tham gia các chuyến thi đấu trao giải.
 • Người đại diện thu mua của chủ doanh nghiệp người nước ngoài có nhu cầu đến Mỹ nhằm mua hàng hóa, các bộ phận lắp ráp, hoặc nguyên vật liệu thô được sử dụng tại các quốc gia bên ngoài Hoa Kỳ.
 • Các doanh nhân người nước ngoài cần đến Hoa Kỳ với mục đích kiện tụng.

2/ Visa B2 – Định cư Mỹ theo diện du lịch hoặc điều trị bệnh ngắn hạn

Những ai sẽ cần đến Visa B-2?

 • Các cá nhân muốn đến du lịch tại Mỹ.
 • Các cá nhân muốn thăm bạn bè và người quen tại Mỹ trong thời gian ngắn.
 • Các cá nhân muốn đi Mỹ để chữa trị bệnh.
 • Người nước ngoài đến Mỹ để kết hôn với công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú dân, theo văn phòng lãnh sự quán và USCIS rằng sau khi kết hôn, các cá nhân sẽ phải rời Mỹ một thời gian, mặc dù mục đích cuối cùng là định cư.
 • Vận động viên không chuyên, nghệ sĩ,…sẽ tham gia các hoạt động tương ứng tại Mỹ và không nhận được bất kỳ trợ cấp nào.
 • Các cá nhân đến Mỹ để tham gia các hội nghị được tổ chức bởi các tổ chức xã hội.
 • Các cá nhân phụ thuộc của các thành viên người nước ngoài của các lực lượng quân đội Hoa Kỳ được giao nhiệm vụ tại Mỹ.
 • Các cá nhân phụ thuộc của người giữ Visa D hoặc B-1 đi theo, hoặc người phụ thuộc của cá nhân không nhập cư với lý do không thuộc phạm vi phát sinh liên quan. Ví dụ, cha mẹ lớn tuổi của người giữ visa E.
 • Các cá nhân dự định đến Mỹ để nộp đơn xin gia nhập quân đội Hoa Kỳ và hưởng chế độ nhập tịch với các chính sách phúc lợi đặc biệt theo tiêu chuẩn của quân đội Hoa Kỳ

nguồn: ditru.com.vn

TƯ VẤN ANH ANH

 • TEL 08.38.238.738

  Email: pve2c@anhanhsaigon.com

TƯ VẤN ANH ANH

 • TEL 38.226.535

  Email: pve2c@anhanhsaigon.com