Chính phủ Hoa Kỳ tạm ngừng hoạt động

Chính phủ Hoa Kỳ hiện đang trong giai đoạn tạm ngừng hoạt động.

Các dịch vụ hộ chiếu và thị thực đã được đặt theo lịch và các dịch vụ khẩn cấp cho công dân Hoa Kỳ vẫn tiếp tục tại Đại sứ quán Hoa Kỳ Hà Nội và Lãnh sự quán của chúng tôi tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian chính phủ Hoa Kỳ tạm ngừng hoạt động.

Các Trung tâm Hoa Kỳ và Trung tâm Giáo dục Hoa Kỳ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạm ngừng hoạt động trong thời gian này. Tất cả các chương trình cũng hoãn cho đến khi có thông báo mới.

Chúng tôi sẽ không cập nhật trang web này thường xuyên, trừ trường hợp khẩn cấp.

Vui lòng truy cập Travel.state.gov để cập nhật.

nguồn: vn.usembassy.gov

TƯ VẤN ANH ANH

  • TEL 08.38.238.738

    Email: pve2c@anhanhsaigon.com

TƯ VẤN ANH ANH

  • TEL 38.226.535

    Email: pve2c@anhanhsaigon.com